8, జులై 2017, శనివారం

శ్రీధర్ గురూజీ సూక్తిTHE MASTER IS COMPARED TO FULL MOON..... THOUGH EMOTIONAL, HE IS TOTALLY BALANCED... HENCE WE CELEBRATE HIS DAY CALLED 'GURU POORNIMA'..... HE IS ALSO A MOTHER AND HENCE 'POORNI-MA'....

- V V Sridhar Guruji

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి