25, మే 2017, గురువారం

వైశాఖ అమావాస్య- శని జయంతికాస్త బిజీగా ఉండి చెప్పడం మరిచాను. వైశాఖ అమావాస్య నాడు శని జయంతి జరుపుతారు. శనైశ్చరునికి సంబంధించిన ఈ తిధిని శని అమావాస్య అని కూడా అంటారు.

ఛాయ దేవికి, సూర్యభగవానుడు పుత్రుడు, నవగ్రహాల్లో ముఖ్యమైనవారు, వారాలలో శనివారానికి అధిదేవత, శ్రీ శనైశ్చరుడు. శని జయంతిని వటసావిత్రి వ్రతం రోజునే జరుపుతారు. ఈ రోజున ఉపవాసం ఉండి, శని దర్శనం చేసుకుని, శనైశ్చరుని ఆశీర్వాదం పొందుతారు. పూర్వజన్మ కర్మకు శని ఫలితం ఇస్తాడు. అది పాపకర్మ అయితే కష్టాలు పెడతాడు, పుణ్యకర్మ అయితే సుఖాలు ఇస్తాడు. జీవుల పూర్వకర్మలకు ఫలితాన్నిస్తూ, నిక్ష్పక్షపాతంగా వ్యవహరిస్తూ, అందరికి న్యాయం చేస్తాడు శని దేవుడు. శని పెట్టే కష్టాలు మానవుడిని ఆధ్యాత్మికత దిశగా నడిపిస్తాయి.

శనిని ధ్యానించడం వలన ప్రాణభయం తొలగుతుంది, ప్రమాదాలు నివరించబడతాయి. పెద్దలకు, తల్లిదండ్రులకు సేవ చేయడం, వాహనం అధికంగా వాడకుండా, ఎక్కువగా నడవడం; ధర్మం వద్దని చెప్పిన పనులు చేయకుండా ఉండటం, ధర్మం విధించిన పనులను నిష్కామంగా చేయడం, ఆంజనేయస్వామి వారిని, పరమశివుడిని, శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని ప్రార్ధించడం వలన, శనికి తైలాభిషేకం చేయడం, భొజనానికి ముందు కాకులకు అన్నం పెట్టి, ఆ తర్వాత భుజించడం వంటి పనుల వలన శనైశ్చరుని అనుగ్రహం కలుగుతుంది.

ఈనాడు (25-05-2017, Thursday)(వైశాఖ అమావాస్య) శనిని కాసేపు ధ్యానించి ఆయన అనుగ్రహం పొందుదాం.
ఓం శనైశ్చరాయ నమః 

జగద్గురు ఆదిశంకరాచార్య సూక్తి


22, మే 2017, సోమవారం

శ్రీధర్ గురూజీ సూక్తి


ALMOST EVERY TIME I GO TO FOREST, I KEEP HUGGING AND KISSING THE TREES PLANTS ANIMALS AND BIRDS.... I SEE DIVINITY IN THEM AND THEY TOO RESPOND WITHOUT ANY INHIBITION...THEN I KEEP INTERACTING WITH THEM FOR LONG HOURS.... THEY HAVE A BETTER UNDERSTANDING OF THE MOTHER NATURE AND COSMOS... IN FACT MANY OF THEM ARE MORE AWARE AND CONSCIOUS.... PROBABLY THAT'S THE REASON WHY HUMANS ARE NOT ABLE TO UNDERSTAND THEIR LANGUAGE, SINCE WE ARE UNCONSCIOUS AND MORE COSMETIC IN APPROACH....

- V V Sridhar Guruji

20, మే 2017, శనివారం

స్వామి శివానంద సూక్తి


Wipe out lust, greed and egoism. Entertain only pure holy thoughts. This is an uphill task, a difficult task. You will have to practice it. You will succeed in your attempt after sometime.

- Swami Sivananda


Suppose the evil thoughts stay in your mind for twelve hours and recur every third day. If you can make them stay for ten hours and recur once in a week by daily practice of concentration and meditation, that is a decided improvement. If you continue your practice, the period of stay and recurrences will be gradually lessened. Eventually they will disappear altogether. Compare your present state of mind with that of last year or year before last. You will be able to find out your progress. The progress will be very slow in the beginning. It will be difficult for you to gauge your growth and progress.

- Swami Sivananda