Wednesday, 12 August 2020

స్వామి వివేకానంద సూక్తిHe who wants to serve the father must serve the children first. He who wants to serve Shiva must serve His children — must serve all creatures in this world first. It is said in the Shâstra that those who serve the servants of God are His greatest servants.

- Swami Vivekananda

Tuesday, 11 August 2020

ఏమి చేసైనా ధర్మాన్ని గెలిపించాలని మహాభారతంలో శ్రీ కృష్ణుడు బోధించలేదు

 


ధర్మాన్ని గెలిపించడానికి అధర్మంగా ప్రవర్తించినా ఫర్వాలేదు, ఏమి చేసైనా ధర్మాన్ని గెలిపించాలని మహాభారతంలో శ్రీ కృష్ణుడు బోధించాడని ఒకాయన అన్నారు. ఆయనే కాదు చాలామందికి అదే అభిప్రాయం ఉంది. 


కాని దయ చేసి ఆ అభిప్రాయాన్ని మార్చుకోండి. ధర్మాధర్మాలకు అతీతుడైనప్పటికి, ధర్మ స్వరూపునిగా చెప్పబడుతున్న భగవంతునికి అధర్మం బాట పట్టాల్సిన అవసరంలేదు. ఆయనే సాక్షాత్తు ధర్మస్వరూపుడు. సినిమాలు చూసి, లేదంటే ఎవరో ఎక్కడో చెప్పిన మాటలు విని, అవి నిజమనుకుని దాన్నే ప్రచారం చేస్తున్నారు కొందరు హిందువులు. ఇలా చెప్పినవారిలో ఏ ఒక్కరూ ఏనాడూ శ్రీ రామాయణం, మహాభారతం యొక్క సంస్కృత గ్రంథాలను చదివి ఉండరు. చదివినా సద్గురువు నోటి ద్వారా వాటిలోని ధర్మసూక్ష్మాలను విని ఉండరు. విన్నా అర్ధమై ఉండదు. అందుకే అలాంటి అభిప్రాయానికి వస్తున్నారు.


మహాభారతం విషయానికి వస్తే అందులో కొన్ని సందర్భాల్లో ధర్మం అధర్మంగానూ, అధర్మం ధర్మంగానూ కనిపిస్తుందని పెద్దలు వందల ఏళ్ళ క్రితమే చెప్పారు. ధర్మ క్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో ధర్మం క్షణం నుంచి క్షణానికి మారిపోతూ ఉంటుంది. సాధారణ సమయంలో ధర్మంగా చెప్పబడేది అక్కడ అధర్మం కావచ్చు, నిత్యవ్యవహారంలో అధర్మంగా కనిపించేది అక్కడ ధర్మం (కర్తవ్యం) అయిన సందర్భాలూ ఉన్నాయి. అందుకే మహాభారతాన్ని అర్ధం చేసుకునేందుకు సిద్ధాంత గ్రంథాలు వచ్చాయి. లక్ష శ్లోకాల మహాభారతాన్ని అర్ధం చేసుకునేందుకు అంతే పెద్ద సిద్ధాంత గ్రంథాలను విజ్ఞులైన మన పూర్వులు అందించారు. 


కనుక ఏ విధమైన అవగాహన లేకుండా శ్రీ కృష్ణుడు, శ్రీ రాముని మీద మన అభిప్రాయాలు చెప్పవద్దు. సర్వశక్తిమంతుడైన పరమాత్మకు ధర్మంసంస్థాపన కొరకు ధర్మం విడిచి అధర్మాన్ని ఆశ్రయించాల్సిన అఘత్యం పట్టదని గ్రహించండి. మహాభారతం, రామాయణ రహస్యాలు సొంతంగా చదివితే అర్ధమయ్యేవి కావు, అందుకోసం సద్గురువును ఆశ్రయించాలి, ఉపాసన, చిత్తశుద్ధి, సూక్ష్మబుద్ధి, ధర్మనిరతి, దైవభక్తి తప్పనిసరిగా ఉండాలి. అన్నిటికి మించి ఈశ్వరానుగ్రహం ఉండాలి. శ్రీ రాముడు, శ్రీ కృష్ణుడు మానవాళికి మార్గదర్శనం చేయడానికి వచ్చారు, అటువంటి వారు ఎందుకు అధర్మంగా నడుస్తారు ? కనీసం ఈ చిన్న విషయం మీకు అర్ధమవ్వట్లేదా?


కనుక మిత్రులు గమనిస్తారని ప్రార్థన. 

Monday, 10 August 2020

కంచి పరమాచార్య సూక్తిUttering Lies and Fear - 3

You must have respect and devotion for all elders but meaningless fear should not be there. Fear is dirt that spoils the mind. Even if a wrong is committed, the elders should be told of it with humility but no attempt should be made to hide it by telling a lie. If the wrong is told to others truthfully, they will pardon. Even if they do not pardon but mete out some punishment, that too does not matter. They have the right to do so. We have to accept the punishment with courage, thinking, ‘we did a wrong thing; therefore we have received the punishment due for it’. Courage, truth etc, are like soap and other detergents that remove dirt.

- Kanchi Paramacharya

Sunday, 9 August 2020

స్వామి శివానంద సూక్తి


By your own thoughts you make or mar your world. Inevitable law of reaction is such, O man! that whatever you will harbour in the inmost chamber of your heart, will shape itself in your outward life. Chance seems to form the surface of reality, but deep down, thought-forces are at work. Nothing in this universe and in daily behaviour is merely accidental. So improve your thoughts.

- Swami Sivananda 

హిందూ ధర్మం - 283 (కర్మ సిద్ధాంతం - 23 వ భాగము)

 


జీవులు చేసిన కర్మల్లో కొన్ని అతనికి సంబంధించిన వస్తువులను ఆశ్రయించి ఉంటాయి. ఆయా వస్తువులను దొంగిలిస్తే, దొంగతనం చేసిన పాపంతో బాటు ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క పాపకర్మలు సైతం దొంగకు చుట్టుకుంటాయి. 

భూ ఆక్రమణదారులకు కూడా ఎన్నో పాపాలు, శాపాలు చుట్టుకుంటాయి. అతడు చేసిన పాపం కారణంగా తన పితృదేవతలతో కలిసి ఏడు జన్మల బాటు కుక్క పేడ మధ్యలో పుట్టి, దాన్ని తిని, బ్రతికే కీటకాలు (పురుగులుగా) జన్మిస్తారు. అటు తర్వాత అతడు వరుణపాశాల చేత బంధించబడి, పక్షి లేదా జంతువుగా జన్మిస్తాడని కర్మవిపాకం చెబుతోంది.

భూమి, ధనము లేదా గోవును అపహరించినవాడు చేసిన పుణ్యం పూర్తిగా నశించి, ప్రళయ కాలం వరకు నరకంలో ఉంటాడు - కర్మ విపాకం.

అతడు చేసిన పాపానికి పితృదేవతలను సైతం అధోగతి పాలుజేసి, వారి ఆగ్రహానికి మరియు శాపానికి గురవుతాడు.  

ఇతరుల భూమిని ఆక్రమించినవానికి పంచమహాపాతకాలతో సమానమైన పాపం వస్తుంది. 

సాధారణ మానవుడు తాను ఏది కోల్పోయినా బాధపడడు గానీ తాను సంపాదించినది, కూడబెట్టినది నష్టపోతే మటుకు దుఃఖిస్తాడు. అందుకే మనకు కష్టం వచ్చినప్పుడు, అది తీరాలని భగవంతునకు డబ్బును ముడుపు కడతాము, లేదా హుండీలో వేస్తాము. అలాంటిది దేవుని హుండీని దోచుకునేవారి పాపం, దేవుని నగలు, మాన్యాలు, ఆస్తుల జోలికి వెళ్ళేవానికి వచ్చే పాపం వర్ణించలేనిది. వారికి మరణానంతరం మరుజన్మ లభించక, ఎంతోకాలం ఆహారం లేకుండా పిశాచంగా జీవించవలసి వస్తుంది. ఏ లోకానికి వెళ్ళకుండా, తన గోడు ఎవరికి చెప్పుకోవాలో తెలియక కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు ఏడుస్తూ గడుపుతాడు. అతని వంశం శాపగ్రస్తమవుతుంది. 

అత్త సొమ్ము అల్లుడు దానం చేసినట్లు అనే సమేత తెలుగులో ఉంది. అలాంటి విషయమే ఒకటి. తనది కాని వస్తువును తాను దానం చేయలేడు, చేసినా పాపమే తప్ప పుణ్యం రాదు. ఖాళీ భూములు కనిపిస్తే చాలు, చాలామంది భక్తి పేరుతో దాన్ని ఆకర్మించి దేవాలయము, మసీదు, చర్చీలు నిర్మించడం చూస్తున్నాము. ఈ మధ్య గోశాలలు కూడా కడుతున్నారు. నీకున్న దాంట్లో నువ్వు దానం చేస్తే పుణ్యము, నువ్వు సంపాదించినది వినయంగా భగవంతునికి అర్పించడం భక్తి అవుతుంది గానీ కనిపించిన ప్రదేశాలను ఆక్రమించి అదంతా భక్తి అని చెప్పడం దైవాన్ని మోసగించడమే అవుతుంది. పైగా అవి అక్రమనిర్మాణాలని ప్రభుత్వం అనగానే అందులో రాజకీయాలు, గొడవలు, ధర్నాలు చేస్తారు. అంత భక్తి ఉన్నవాళ్ళు తమ ఇంటిని దేవాలయానికి రాసివ్వాలి గానీ ఎవరి స్థలాలో ఆక్రమించడం ఏంటి? అలాంటి వాటికి మద్దతు తెలపాల్సిన అవసరం లేదు. అది భూమిని దొంగిలించడం కాదా?   

మానవులు అన్యాయంగా ఆర్జించిన ధనం ధర్మకార్యాలకు పనికిరాదు. అవినీతిపరుని ఇంట భోజనం చేస్తే తిన్నవారికి సైతం పాపం చుట్టుకుంటుందని ఛాందగ్యోపనిషత్తు చెబుతోంది. అందుకే అప్పనంగా వచ్చిందని ఎక్కడపడితే అక్కడ తినకండి. ఉచితంగా వచ్చిందని మీరు వాళ్ళ పాపాలను తింటున్నారేమో ఆలోచించండి.

అన్యాయంగా ఆర్జించిన సొమ్ముతో సాధుసంతులకు, ఉపాసకులు, భగవద్భక్తులకు భోజనం పెట్టరాదని, అటువంటి వారి వద్ద సత్పురుషులు తినకూడదని రామకృష్ణ పరమహంస వారు చెబుతారు. 

పాపాత్ముని ప్రభావం ఎలా ఉంటుందంటే, అతడు నిలుచున్న చోట ఆరుగజాల వరకు భూమి కూడా అపవిత్రమవుతుందట. ఇది కూడా శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస వారే చెప్పారు. అంటే వారితో స్నేహం/ సాంగత్యం చేయడం కూడా పతనానికి హేతువే.

ఎవరికీ తెలియకుండా ధనం లేదా వస్తువులు దొంగిలించరాదు. అలా చేస్తే, కనీసం అతనికి క్షమాపణ చెప్పి, దొంగిలించిన దానిని తిరిగి ఇచ్చేయాలి. రోడ్డున దారికిన వస్తువులు (నగలు, ధనము లేదా ఇతరత్రా ఏవైనా) ఇంటికి తెచ్చుకుంటే అవి చాలా దుష్కర్మను వెంట తీసుకువస్తాయి. కొన్నిసార్లు పిశాచ బాధలు కూడా కలుగుతాయి. వాటికి పరిహారాలు కూడా ఉండవు.   

To be continued........

Friday, 7 August 2020

రామకృష్ణ పరహంస సూక్తిThe Pure Mind and the Pure Ātman are one and the same thing. Whatever comes up in the Pure Mind is the voice of God.

- Sri Ramakrishna Paramahamsa