Wednesday, 4 May 2016

రమణుల మహాసమాధి చిత్రాలు

1950, ఏప్రియల్ 14, శ్రీ వికృతి నామ సంవత్సరం చైత్ర బహుళ త్రయోదశి నాడు భగవాన్ రమణ మహర్షి భౌతిక దేహాన్ని విడిచి అరుణాచలేశ్వరునిలో ఐక్యమయ్యారు. నేడు చైత్ర బహుళ త్రయోదశి, భగవాన్ రమణులు మహాసమాధి చెందిన రోజు, ఆ సందర్భంగా ఉదయం రమాణాశ్రమంలో భగవాన్ ఆరాధానోత్సవాలు నిర్వహించారు.

మహాసమాధి చెందేనాటికి రమణుల దేహం చాలా బలహీనపడింది. అసలు లేవలేకపోయింది. ఆహారం కూడా స్వీకరించలేదు. రాత్రి 8 గంటలకు, తమని కూర్చోబెట్టమని రమణులు అన్నారు. (కూర్చోబెట్టడమంటే దిండుని ఆనుకుని కూర్చోవడమే. శరీరం సహకరించలేదు). మూతపడి ఉన్న కుడి కన్ను నుంచి చెంపైపైకి ఎందుచేతనో నీళ్ళు ధారగా కారసాగాయి. పక్కనే ఉన్న స్వామి సత్యానంద వాటిని తుడుస్తూ ఉన్నారు. భగవాన్ నోటి నుంచి కూడా ఊపిరి గ్రహించటం కష్టంగా ఉంది. ఇంతలో హాలులో కూర్చున్న జనం 'అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచల శివ, అరుణాచలా' అంటూ పాడసాగారు. ఆ నామం వినగానే స్వామి ముఖం దివ్యంగా వెలిగిపోయింది. (తన తండ్రి అరుణాచలేశ్వరుని వద్దకు వెళ్ళిపోతున్నానే ఆనందం ఏమో!) ఇంతలో ఆకాశంలో ఒక దివ్యమైన, ప్రకాశవంతమైన కాంతి పుంజం అద్భుతకాంతులు విరజుమ్ముతూ ఆ చోట (ఆ ఆశ్రమం నుంచే) నుంచి పైకి లేచి, ఈశాన్యం దిశగా అరుణాచాల శిఖరం దిశగా పయనించి వెళ్ళిపోయింది. దీన్ని దేశదేశాల ప్రజలు దర్శించారు. అదే సమయంలో 8-47 నిమిషాలకు (రాత్రి) భగవాన్ దేహం శ్వాస తీసుకోవడం ఆపేసింది. అరుణాచలేశ్వరుడు వెలిగించి జ్ఞానజ్యోతి (భగవాన్ రమణులు) తన సహజ రూపంలో (జ్యోతి రూపంలో) జనులందరూ చూస్తుండగా, వెళ్ళి అరుణాచలేశ్వరునిలో ఐక్యమయ్యారు. అవధూత, అవతారమూర్తి, జీవన్ముత్కుడు, దక్షిణామూర్తి స్వరూపమైన రమణులు భౌతిక దేహాన్ని విసిరివేశారు.

రమణుల మహాసమాధి చిత్రాలను ఫోటో తీసింది హెర్ని కార్టిర్ (1908-2004), ఈయన ప్రపంచ ప్రఖ్యాత ఫ్రెంచ్ ఫోటొగ్రాఫర్, ఆధునిక ఫోటోజనర్లిజం పితామహుడు. ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే ఈయన రమణుల మహాసమాధికి ముందు ఏప్రియల్ 1950 లో అరుణాచలం వచ్చారు. ఆయనే ఈ చిత్రాలను తీసు భద్రపరిచారు. ఈ సృష్టిలో ఏదీ కాకతాళీయం ఉండదు. కార్యముంటే కారణముంటుందని వేదాంతం ప్రకటించింది. బహుసా రమణులే ఈ సమయానికి వీరిని ఇలా ఇక్కడకు రప్పించి, మనలాంటి వారిని అనుగ్రహించడానికి ఈ కార్యం జరిపించారేమో!

ఓం నమో భగవతే శ్రీ రమణాయ

రమణులు సమాధి చెందేరోజు ఆశ్రమంలో పురి విప్పిన నెమలి30 comments:

 1. thank you for postings sir.. hindu temples guide lo post cheyadalichanu

  ReplyDelete
 2. Ramana is a saint unparalleled in the history of spiritual india.He will be known to the whole humanity for message he gave world.

  ReplyDelete
 3. Ramana is a saint unparalleled in the history of spiritual india.He will be known to the whole humanity for message he gave world.

  ReplyDelete
 4. GOD himself given us an opportunity to see his pictures for the generations to come.

  ReplyDelete
 5. Great!
  Prams to Maharaj🌹🌹🙏

  ReplyDelete
 6. Bhagavan Sri Ramana continues to Bless us and guide us.

  ReplyDelete
 7. A great saint of modern india totally eclipsing the earlier rishis of vedic india .Those who could see and live with him did great tapasya in their earlier lives.

  ReplyDelete
 8. Blessed by Sri Ramana maharshi and Arunacheleswara ,and we visited the place. We pray them to give another opportunity to visit and stay there for some time.

  ReplyDelete
 9. Fist i thank to photographer even niwnalso we had seen our grate swamiji

  ReplyDelete
 10. We are indebted to Henry Cartier, the photographer, to have these pictures of a Jeevanmuktha, now a videhamukta.

  ReplyDelete
 11. Extreemly happy to see very rare photos of our beloved Ramana maharshi ji.

  ReplyDelete
 12. Happy to see rate photo Ramana maharshi Ji

  ReplyDelete
 13. We are fortunate enough to witness the rare photos of Mahasamadhi of Bhagawan Sri Ramana Maharshi.

  ReplyDelete
 14. Om arunaachalesaaya namaha. Sri ramanulu kaaranajanmulu.

  ReplyDelete
 15. Om Namo Sri Ramanayana maha.

  ReplyDelete
 16. A great saint the world has known, acknowleged, followed and practised. Great experience in Sree Ramana Ashram and Tirvannamalai the abode of Arunachaleswara. May all get the blesdings of Lord Arunachaleswara and Bhagawan Ramana Maharshi to make this world a place of peace and piety.

  ReplyDelete
 17. A great saint the world has known, acknowleged, followed and practised. Great experience in Sree Ramana Ashram and Tirvannamalai the abode of Arunachaleswara. May all get the blesdings of Lord Arunachaleswara and Bhagawan Ramana Maharshi to make this world a place of peace and piety.

  ReplyDelete
 18. Thanks to media to publish such great personalities pictures

  ReplyDelete
 19. Replies
  1. The unmanifest God, manifested as Ramana for a time being to show us the path to salvation and He again dissolved into his own eternity. A million salutations to Him !

   Delete
 20. I want to die million times for rebirth in my India. I love my India.

  ReplyDelete
 21. Sri RAMANA MAHARSHI neither born nor die. HE IS AS IT IS

  ReplyDelete
 22. Sri RAMANA MAHARSHI neither born nor die. HE IS AS IT IS

  ReplyDelete
 23. ॐ।ब्रह्मविद्ब्रह्मैव भवति । శ్రీ రమణులు తన నిజస్వరూపమగు అఖండానందస్వరూపంగా శేషించినారు! వారికి బ్రహ్మాంజలి ఘటిస్తూ.. సాగి కాశీపతి. గుంటూరు

  ReplyDelete
 24. Om arunachalam shivaayanamaha

  ReplyDelete
 25. ఓం శ్రీ అరుణాచలేశ్వరాయనమః.
  అరుణాచలశివ..అరుణాచలశివ..అరుణాచలశివ

  ReplyDelete
 26. అవధూత శ్రీ రమణ మహర్షి గురుదేవులు భగవంతుని లో ఐక్యం చెందారు..సమాధిచేయటం..ఇప్పటికీ..జీవించియుండిరి.

  ReplyDelete