Sunday, 31 December 2017

సద్గురు శివానంద మూర్తి గారి సూక్తిGuruji, often you say, creation is grace. How?

“Yes. Srushti is anugraham. Yes, creation is grace. It goes without saying that the grace is upon the souls. Why is creation called grace? Creation provides an opportunity for the souls to ascend, from, darkness to light, from nescience to wisdom and so on. This is how the God takes them into Him. That is why creation is called grace.”

- Satguru Sivananda Murthy Garu

Saturday, 30 December 2017

గురువుకు నమస్కారం - భగవాన్ రమణ మహర్షి ఉపదేశంSome of those who came for Maharshi’s darshan used to perform ashtanga namaskaram in the traditional way. It was their belief that this practice, done devoutly, was indispensable for those who wanted the grace of the Sadguru.

In order to drive home the point that in spiritual life mere mechanical observance of any sadhana, without knowing its inner meaning and without experiencing its fruit, will not make one blessed, Bhagavan, addressing one such devotee, said:

‘The benefit of performing namaskaram to the Guru is only the removal of the ego. This is not attained except by total surrender. Within the Heart of each devotee the gracious Guru is giving darshan in the form of consciousness. To surrender is to offer fully, in silence, the subsided ego, which is a name-and-form thought, to the aham-sphurana [the effulgence of ‘I’], the real holy feet of the gracious Guru. Since [this is so], Self-realisation cannot be attained by a bowing of the body, but only by a bowing of the ego.’

- Bhagavan Ramana Maharshi

Thursday, 28 December 2017

స్వామి చిన్మయానంద సూక్తిWhen a true devotee in his great #devotion finds his heart entirely occupied by the #Lord of his devotion, he finds therein no accommodation to entertain anything else. He comes to depend, for all his inner satisfaction and outer comforts, upon none other than the Lord of his heart.

- Swami Chinmayananda

Wednesday, 27 December 2017

స్వామి వివేకానంద సూక్తిI hate cowardice; I will have nothing to do with cowards or political nonsense. I do not believe in any politics. God and truth are the only politics in the world, everything else is trash.

- Swami Vivekananda

Sunday, 24 December 2017

సద్గురు శివానంద మూర్తి గారి సూక్తిThe term ‘Jagatguru’ has two meanings. One who lasts till the world lasts is Jagatguru. That is one meaning. That, which is responsible for giving the wisdom of liberation to the souls, even before creation is called Jagatguru. So, the term has two meanings like this.

- Satguru Sivananda murthy garu

హిందూ ధర్మం - 256

కానీ ఇలాంటి పరిశోధనల గురించి ఈనాడు మనమెందుకు వినడంలేదు? విట్నీ పరిశోధనను డా.విల్లియం హెచ్ హోంస్, ప్రబలమైన మానవశాస్త్రజ్ఞుడు కొట్టిపారేశారు. ఆయన వార్షిక నివేదిక 1898-99 లో వారు చెప్పిందేమిటంటే, "ఈనాడు మానవపరిణామ క్రమాన్ని విట్నీ ఒప్పుకుని ఉంటే, అతను తన సారాంశాన్ని (మానవులు ఉత్తర అమెరికాలో పురాతన కాలం నుంచి ఉన్నారనే విషయాన్ని) వెళ్ళడించడానికి సంకోచించేవారు". ఆయన చూపిన సాక్ష్యాలను ఏ మాత్రం పరిశీలించకుండానే వారు ఇలా చెప్పేశారు. అంటే తాము అంగీకరించే సిద్ధాంతానికి భిన్నమైనది ఎవరైనా ప్రస్తావన చేస్తే, దాన్ని ఏదో ఒక రకంగా బుట్టదాఖలు చేస్తారు. ఇది సైన్స్ సమాజంలో ఉన్న నాలెడ్జ్ ఫిల్టర్ (Knowledge filter) కు ఉత్తమ ఉదాహరణ అంటారు మైకిల్ క్రీమో.

వారు ఇంకా ఇలా అంటారు. సైన్సును నమ్మేవారు ఎంతో హేతుబద్దంగా (rational), దేన్నైనా స్వీకరించే మనసు (open mind) తో ఉంటారని చెప్తారే కానీ, వాస్తవంలో అలా కాదు. సైన్స్ ప్రపంచంలో నాలెడ్జ్ ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి. ఒక వేళ తవ్వకాల్లో శాస్త్రవేత్తలకు మానవ ఉనికి కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలని ఋజువులు దొరికినా, దాన్ని విస్మరించాలి. ఎందుకంటే అప్పటికే 'ఆమోదం పొందిన సైన్స్ సిద్ధాంతాలకి అది వ్యతిరేకం కనుక'. అంటే దొరికిన వాటి పట్ల హేతుబద్ధంగా పరిశోధించడం కాక, దాన్ని వడపోస్తారు. ఈ వడపోతలో ఏదైనా ఆధారాలు కొద్దిగా అటు ఇటుగా ఉంటే, అది ఎంతో కష్టంతో ఆ నాలెడ్జ్ ఫిల్టర్ దాటుతుంది. అది ఒకవేళ ఆ విషయానికి పూర్తి వ్యతిరేకంగా ఉంటే, అది విస్మరించబడుతుంది "నిజానిజాలతో సంబంధం లేకుండా". ఇలా మానవుడు ఈ భూమి మీద కొన్ని కోట్ల ఏళ్ళ క్రితమే ఉద్భవించాడని చెప్పే ఎన్నో సాక్ష్యాలను తొక్కేశారని, అవన్ని తన పుస్తకంలో పొందుపరిచానని చెప్పారు మైకిల్ క్రీమో. 

ఇంకా వారు ఇలా అంటారు- ఆధునిక చరిత్ర నుంచి ఒక సంఘటన తీసుకుందాము. 1979 లో మేరి లీకే, తూర్పు ఆఫ్రికా దేశమైన టాంజానియాలోని Laetoli అనే ప్రదేశంలో కొన్ని డజన్ల అడుగుజాడల (Foot prints) ను కనుగొన్నారు. అవి ఆధునిక మానవుల అడుగుజాడలతో ఏ మాత్రం వేఱుచేయఁదగనివని చెప్పారు. కానీ అవి 37 లక్షల ఏళ్ళ పూర్వం నాటి ఘనీభవించు అగ్నిపర్వతపు బూడిద పొరల్లో దొరికాయి. ప్రామాణిక లెక్కల ప్రకారం, అలాంటి అడుగుజాడలు కలిగిన మానవులు అంత పూర్వం ఉండేవారు కాదు. మరి ఈ  అడుగుజాడల గురించి శాస్త్రవేత్తలు ఏం చెప్పారు?

వాళ్ళు ఏమంటారంటే 37 లక్షల ఏళ్ళకు పూర్వం ప్రాచ్య ఆఫ్రికాలో మనలాంటి పాదచిహ్నాలు (Foot prints) కలిగిన ఒక విధమైన ఆదిమానవుడు ఉండేవాడట. అలా ఆ కాలిజాడలు ఏర్పడ్డాయట. అది ఆసక్తికరమైన ప్రతిపాదన, కానీ దురదృష్టవశాత్తు దానికి ఏ విధమైన ఆధారాలు లేవు. అయితే శాస్త్రవేత్తల వద్ద తూర్పు ఆఫ్రికాలో 37 లక్షల ఏళ్ళకు పూర్వం ఉన్న ఆదిమ మానవుడి అస్థిపంజరాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళు వాటిని Australopithecus అంటారు. వారి పాదచిహ్నాలు, ఆధునిక మానవుడి పాదచిహ్నాల నుంచి వేరుగా ఉంటాయి.

దక్షిణ ఆఫ్రికాలోని కేప్‌టౌన్‌లో జరిగిన ప్రపంచ పురాతత్త్వ కాంగ్రెస్ లో నేను మాట్లాడుతుండగా, ఈ ప్రశ్న వచ్చింది. అక్కడ రోన్ క్లార్క్ అనే శాస్త్రవేత్త కూడా మాట్లాడుతున్నారు. దక్షిణ ఆఫ్రికాలోని Sterkfontein, లో, ఆయన ఒక పూర్తి Australopithecus అస్థిపంజరాన్ని కనుగొన్నారు. ప్రపంచంలోని అతిపురాతన మానవ మూలపురుషునిగా ప్రపంచమంతా విస్తారంగా ఈ పరిశోధన యొక్క ప్రచారం జరిగింది. అది కూడా  వలె 37 లక్షల ఏళ్ళ నాటిదే. కానీ అక్కడొక సమస్య ఉంది. క్లార్క్ ఆ  కాలిముద్రను ఆదిమానవుడి చెందినదిగా కథ అల్లారు, ఎందుకంటే అది చూడటానికి ఆదిమమానవుడి పాదంలానే ఉంది. ఉదాహరణకు బొటను వేలు చాలా పెద్దగా, మానవుడి బొటను వ్రేలు లాగా బయటకు వచ్చింది మరియు మిగితా వ్రేళ్ళు కూడా చాలా పెద్దగా, మానవుని పాదాలకంటే ఒకటిన్నర రెట్లు పెద్దదిగా ఉన్నాయి. మొత్తంగా అది మానవుని పాదంలాగ లేదు. కనుక క్లార్క్ తన ఉపన్యాసం ముగించిన తర్వాత, నేను ప్రశ్నించేదుకు చేయి ఎత్తాను. "మీరు చూపిన Australopithecus పాదముద్రలు, మేరి లీకే చూపిన Laetoli, పాదముద్రలతో ఎందుకు సరిపోవడంలేదు. రెండూ 37 లక్షల ఏళ్ళ క్రితం నాటివే. కానీ ఆవిడవి చూడటానికి ఆధునిక మానవులు వలె ఉంటాయి కదా?". అక్కడున్న సమస్య చూడండి. ఆయన మానవజాతిలోని పూర్వికుడిగా చెప్తున్న ఆ కాలిముద్రలు చూపుతుంటే, అది ఆఫ్రికాలోని ఇంకో ప్రాంతంలో మనలాంటి మానవులు అదే సమయంలో తిరిగినట్లు ఆధారాలు లభిస్తున్నాయి. మరి ఆయన నా ప్రశ్నకు ఎలా సమాధానమిచ్చారు. ఆయన చూపుతున్న Australopithecus యే Laetoli లో పాదముద్రలు వేశాడని, కానీ పాదము యొక్క ఒక పక్కకు తన పెద్ద వ్రేళ్ళను నొక్కుతూ నడిచాడని, అతని మిగితా క్రిందకు కాలివ్రేళ్ళు ముడుచుకున్నాయని ఆయన అన్నారు. నాకు ఇది సంతృప్తికరమైన వివరణగా తోచలేదు. 

To be continued.....

Saturday, 23 December 2017

స్వామి శివానంద సూక్తిThe disciplining of your nature and the formation of a steady and pure character through a set of right habits and regular daily observances, is the next step. Upon this firm foundation of a well-established and virtuous moral character is built the further structure of Yoga.

- Swami Sivananda

Friday, 22 December 2017

ఓషో సూక్తిIf you love a flower, don’t pick it up. Because if you pick it up it dies and it ceases to be what you love. So if you love a flower, let it be. Love is not about possession. Love is about appreciation.

- Osho

Wednesday, 20 December 2017

స్వామి రామదాస్ సూక్తిBe kind, forgiving and charitable towards all who come in contact with you. Don’t be like the dumb-driven cattle. Assert your innate divine nature and allow it freely to illumine your personality and all activities.

-Swami Ramdas

Monday, 18 December 2017

ఆనందమయి మా సూక్తిIf you live with the conviction that God is in the closest contact with you, you will gradually discover that there is nothing but God.

- Sri Anandamayi Ma

Sunday, 17 December 2017

సద్గురు శివానంద మూర్తి గారి సూక్తిAfter we have sought Jnana and Mukthi from the lord once, we should not think of reminding Him. Forgetfulness is a human quality and we should be careful not to load it on the Lord. You should have the faith that He will grant it, for, you have asked for it.

- Satguru Sivananda Murthy Garu

హిందూ ధర్మం - 255ఏకకణ జీవి నుంచి మొదలైన సృష్టి క్రమగా వృద్ధి పొంది కోతి నుంచి మానవుడు పరిణామం చెందాడని, ఈ జీవపరిణామంలో మానవుడి ఉనికి 1,00,000 (లక్ష) ఏళ్ళకు మించదని 'డార్విన్ మతస్థుల' వాదన. అయితే మన పురాణాల ప్రకారం శ్రీ రాముడు 24 వ త్రేతాయుగంలో అవతరించాడు. ఇప్పుడున్న 28 వ కలియుగం. శ్రీ కృష్ణుడు 28 వ కలియుగం నాటి వాడు(ఈ వివరాలు మనం ఇంతక ముందే చెప్పుకున్నాము).మధ్యలో 4 మహాయుగాలున్నాయి. అంటే దరిదాపుగా 1.5 కోట్ల ఏళ్ళ క్రితం శ్రీ రాముడు ఈ భూమిపై చరించాడు అనేది ఒక వాదన. ఈ సృష్టి ఏర్పడి వేదంగా జ్యోతిషం, శ్రీ మద్భాగవతం ప్రకారం 197.29 కోట్ల సంవత్సరాలు గడిచిందని చెప్పుకున్నాము. మరి దీనికి ఆధారలేంటీ? ఇది మొదటి ప్రశ్న కాగా, ఇక రెండవ ప్రశ్న. మానవుడు కోతి నుంచి ఉద్భవించాడనేది సనాతన వైదిక గ్రంథాల ప్రకారం ఎంతవరకు ఆమోదయోగ్యం? ఈ రెండింటికి సమాధానం అన్వేషిద్దాం.

మానవజాతి ఉనికి గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి. గత 150 ఏళ్ళ నుంచి ఎందరో శాస్త్రవేత్తలు మానవుడి ఉనికి మూలాలను అన్వేషించే పనిలో పడ్డారు. ఎంతలేదన్నా మానవజాతి ఆలోచించడం మొదలుపెట్టింది గత 10,000 ఏళ్ళలోనే అని గట్టిగా నొక్కి చెప్పే శాస్త్రవేత్తలున్నారు. కానీ కొందరు ప్రపంచ ప్రఖ్యాత న్యూరోశాస్త్రవేత్తల అంచనా ప్రకారం ఆధునిక మానవుడి మెదడు అభివృద్ధి జరిగి కనీసం లక్ష సంవత్సరాలు అయ్యింది. 

నిజానికి ఈ విషయంలో మైకిల్ క్రీమో మరియు రిచార్డ్ ఎల్ ధాంసన్ ఎంతో పరిశోధన చేశారు. గత 150 ఏళ్ళుగా పురాతత్వ శాస్త్రవేత్తలు జరిపి వెలువరించిన అనేక ఆధారాలను చూపించి, మానవపరిణామం గత 10,000 ఏళ్ళలో జరిగిందని చెప్పడం బూటకమని తేల్చేశారు. గ్రహం హాన్‌కాక్ గారు Fingerprints of the Gods అనే పుస్తకం రాసారు. అందులో మానవ నాగరికత 12,000 ఏళ్ళ నుంచి 20,000 ఏళ్ళ క్రితం నాటిదని, అప్పుడు ఇంతకంటే ఎంతో వికాసం చెందిన మానవ జాతి ఉండెదని, ఒక భారీ విపత్తు కారణంగా అది అంతమై, మంచు యుగం అంతానికి దారి తీసిందని చెప్పగా, వీరు దాన్ని మరింత వెనక్కు, కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల క్రితానికి తీసుకెళ్ళారు. వారు ఉదహరించిన నిదర్శనాల్లో ఒకటి చెప్పుకుందాము.

గత శతాబ్దంలో, కాలిఫోర్నియా లోని Sierra Nevadas పర్వతాల్లో బంగారం కనుగొన్నారు. ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి దానిని వెలికి తీసేందుకు గని తవ్వేవాళ్ళు వచ్చారు. ముందుగా అక్కడి వాగుల్లో బంగారన్ని వెలికి తీయగా, తర్వాత కొండ అంచు వెంబడి గనుల తవ్వకం జరిపారు. దృఢమైనరాతిని తవ్వుతుండగా, ఆ కార్మికులకు మానవ అస్థిపంజరాలు, ఈటెలు, లెక్కకు మించిన రాతి పనిముట్లు కనిపించాయి. ఇవి విభిన్న ప్రదేశాల్లో కనుగొనబడ్డాయి. ఒకటి కాలిఫోర్నియాలోని Tuolumne County వద్దనున్నTable Mountain  లో కనుగొనబడింది. ఆధునిక భూగర్భ నివేదికల ప్రకారం, అస్థిపంజరాలు మరియు కళాకృతులు కొనుగొన్న ఆ పర్వతపు రాయి వయస్సు 5 కోట్ల సంవత్సరాలు. అనగా 5 కోట్ల ఏళ్ళకు పూర్వం మానవుడు అక్కడ నివసించాడనడానికి అది ఒక సాక్ష్యం. ఇది విని వైదిక పురాతత్వ శాస్త్రవేత్తలు విస్మయం చెందరు. కానీ 'పుస్తకజ్ఞానమాత్రమైన' పురాతత్వ శాస్త్రజ్ఞులు ఎంతో విస్మయం చెందుతారు, ఎందుకంటే అతని పుస్తకాల ప్రకారం అప్పుడు మానవుడు, ఆ మాటకు వస్తె ఆదిమానవుడు కూడా లేడు. కాల్ఫోర్నియాలో దొరికిన వీటి గురించి సైన్సు ప్రపంచానికి డా.జే.డి.విట్నీ, కాల్ఫోర్నియా రాష్ట్ర భూగర్భశాస్త్రజ్ఞుడు ఎంతో జాగ్రత్తగా నమోదు చేసి, నివేదిక అంజజేశాడు. అతని The Auriferous Gravels of the Sierra Nevadas నివేదికను 1880 లో హార్వార్డ్ విశ్వవిద్యాలయం వారు ప్రచురించారు. 

To be continued......

Saturday, 16 December 2017

స్వామి శివానంద సూక్తిAll methods of Yoga have ethical training and moral perfection as their basis. The eradication of vices and the development of certain virtues form the first step in the ladder of Yoga.

- Swami Sivananda

Friday, 15 December 2017

ఎవరెస్ట్ ఎక్కడం- స్వామి సచ్చిదానంద బోధClimbing Everest

“Wherever you are, whatever you do, have discipline in your life. When you want a big reward, you have to pay a big price. Even for a few minutes of ego gratification, like climbing to the top of a mountain, so much effort is needed. How many months of great difficulties will you have to undergo to attain such a goal? At last, you stand at the top, plant your flag and say, ‘I conquered Everest.’ In spiritual life, however, once you get to the top, you have reached Ever-rest. You do rest there, and you won’t have to come down. You can even pull others up, as well. But there are no shortcuts. A great price must be paid to reach that great goal. What is that price? Leading a selfless life.

- Swami Satchidananda

Thursday, 14 December 2017

భగవాన్ రమణ మహర్షి సూక్తిA devotee once approached Bhagavan and asked him if he could prostrate to him and touch his feet.

Bhagavan replied: ‘The real feet of Bhagavan exist only in the heart of the devotee. To hold onto these feet incessantly is true happiness. You will be disappointed if you hold onto my physical feet because one day this physical body will disappear. The greatest worship is worshipping the Guru’s feet that are within oneself.’

Wednesday, 13 December 2017

Tuesday, 12 December 2017

కంచి పరమాచార్య సూక్తిThe quietude of Daksinamurti is the bliss of knowingness. It is not the same as the stilling of mind during sleep. In sleep there is no voluntary control of the mind; the mind becomes still because of exhaustion. Such stillness we are not capable of sustaining on our own. What becomes still during sleep, without being subject to our control, returns on our awakening again without being subject to our control.

- Kanchi Paramacharya

Saturday, 9 December 2017

స్వామి శివానంద సూక్తిThe supraphysical phenomena occurring in the practice of Yoga and the practitioner’s experience on subtler planes are viewed with suspicion and regarded as mere oriental magic. Yoga is neither fanciful nor does it contain anything abnormal. It aims at the integral development of all faculties in man. It is the time-tested, rational way to a fuller and more blessed life that will naturally be followed by one and all in the world of tomorrow.

- Swami Sivananda

Friday, 8 December 2017

డేవిడ్ ఫ్రాలే సూక్తిWho we are is the result of how we live and act on a daily basis. Our daily actions reflect our prime values and motivations.

David Frawley

Thursday, 7 December 2017

నీమ్ కరోలి బాబా సూక్తిIf you desire a mango at the moment of death, you'll be born an insect. If you even desire the next breath, you will take birth again.

- Neem Karoli Baba

Wednesday, 6 December 2017

మథర్ సూక్తిIndolence and inaction end in tamas: that is a fall into unconsciousness; it is contrary to all progress and light.

- The Mother

Tuesday, 5 December 2017

శ్రీ అరోబిందో సూక్తిThe whole world yearns after freedom, yet each creature is in love with his chains; this is the first paradox and inextricable knot of our nature.

~ Sri Aurobindo

Sunday, 3 December 2017

దత్తవాణిThat one God, Who shines within everything, who is formless like cloudless sky, Is the pure, stainless, self of all. Without any doubt, that is Who I am.

- Lord Dattatreya in avadhoota gita 

Saturday, 2 December 2017

స్వామి శివానంద సూక్తిIf evil thoughts enter your mind once in a month instead of thrice weekly (remember that evil thinking is the beginning of adultery), if you become angry once in a month instead of once weekly, that is a sign of progress, that is a sign of your increased will-power; that is a sign of growing spiritual strength. Be of good cheer. Keep a diary of spiritual progress.

- Swami Sivananda

Friday, 1 December 2017

స్వామి చిన్మయానంద సూక్తిMere spirituality without material exertion or secular achievements will not make life dynamic. This is a running vein of thought throughout the Gita. 

- Swami Chinmayananda