1, ఆగస్టు 2017, మంగళవారం

స్వామి వివేకానంద సూక్తిఒక్క అడుగు కూడా వెనక్కూ వేయవద్దు

You gain nothing by becoming cowards. ... Taking a step backward, you do not avoid any misfortune.

- Swami Vivekananda 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి