9, ఆగస్టు 2017, బుధవారం

స్వామి రామా సూక్తిJealousy is an evil which grows in the womb of ego and is nourished by selfishness and attachment.

- Swami Rama

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి