17, మే 2017, బుధవారం

శ్రీ ఆనందమయి మా సూక్తిReal silence means there is actually nowhere else for the mind to go .

- Sri Anandamayi Ma

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి