31, మే 2017, బుధవారం

స్వామి వివేకానంద సూక్తిAnything that makes weak – physically, intellectually and spiritually, reject it as poison.

- Swami Vivekananda 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి