23, మే 2017, మంగళవారం

మధర్ సూక్తిAll difficulties are there to test the endurance of the faith.
~The Mother

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి