8, మే 2017, సోమవారం

స్వామి చిన్మయానంద సూక్తిBrush aside pride and vanity and permit God to work in and through you.

Swami Chinmayananda

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి