12, జులై 2017, బుధవారం

స్వామి చిదానంద సూక్తిLove Divine is the Supreme gift, the greatest force in the world. The grace of God is obtained by true devotion. Devotion is the means to attain Bliss Infinite.

- Swami Chidananda Saraswati 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి