16, జులై 2017, ఆదివారం

సద్గురు శివానంద మూర్తి గారు


Desire per se is neither good nor bad. There are desires that bind and there are desires that release you. So, it is desirable to entertain desirable desires!

- Sadguru Sivananda Murty Garu

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి