5, జులై 2017, బుధవారం

భగవాన్ రమణ మహర్షి సూక్తిThe Guru is always within you.

- Ramana Maharshi 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి