12, జూన్ 2017, సోమవారం

మొక్కలు నాటడం గురించి మత్స్య పురాణంBy Planting a single tree, (with the merit earned from it) one can reside in heaven for 30,000 years of Indra. Not only this, the planter may have the moksha, i.e., end of rebirth.

- Matsya puran

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి