15, జూన్ 2017, గురువారం

స్వామి వివేకానంద సూక్తిIf you want to reform a person, go and live with him; don't try to reform him. If you have any of the Divine Fire, he will catch it.

- Swami Vivekananda

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి