13, జూన్ 2017, మంగళవారం

స్వామి రామతీర్థ సూక్తిTrue fasting means ridding ourselves of all selfish designs, desires, not feeding them, purging ourselves wholly of them.

- Swami Rama Tirtha

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి