11, జూన్ 2017, ఆదివారం

స్వామి శివానంద సూక్తి


Courage overcomes fear. Patience overcomes anger and irritability. Love overcomes hatred. Purity overcomes lust.

- Swami Sivananda

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి