14, జూన్ 2017, బుధవారం

డేవిడ్ ఫ్రాలే సూక్తిHindu tradition is not one of mythology but of yogic symbolism and mantric language. Cannot be understood by the mere intellect.

- David Frawley

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి